Hver tred­je går i sort eft er ferien

BT - - NYHEDER -

op­fat­tel­se, at ferien skal gø­re det mod­sat­te og fyl­de én med ener­gi, så man er klar til at ven­de tilbage til hver­da­gen med mas­ser af saft og kraft , « si­ger Las­se Skole Hansen, der er dansk pres­se­ansvar­lig for Mo­mon­do.

Mænd ta­ger det bedst

Det er især kvin­der og un­ge, der sy­nes, det er hårdt at ven­de tilbage til hver­da­gen, vi­ser un­der­sø­gel­sen, der er fo­re­ta­get blandt 1.020 per­so­ner i al­de­ren 18- 65 år.

» Vi ser, at 37 pro­cent af kvin­der­ne har følt sig tri­ste, mens det kun gæl­der 26 pro­cent af mæn­de­ne. For­skel­len bli­ver end­nu stør­re, når man ser på al­ders­grup­per­ne. 41 pro­cent af de 18- 22- åri­ge har haft den her el­ler hvad man nu skal kal­de den, mens det kun gæl­der 20 pro­cent af de 56- 65- åri­ge, « si­ger Las­se Skole Hansen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.