Til salg: En ø med he­le pi­ve­tø­jet

BT - - NYHEDER -

Har du al­tid drømt at eje din egen ø? Så har du nu mu­lig­he­den. Siø ved Lan­geland er sat til salg for den net­te sum af 39 mil­li­o­ner kro­ner. For de pen­ge får du, for­u­den øen, går­den, svi­ne­pro­duk­tio­nen og al­le de an­dre hu­se på øen. Øen, der for­bin­der Tåsin­ge og Lan­geland, har i 94 år væ­ret i fa­mi­li­en Pe­der­sens eje, skri­ver Fyens Stift sti­den­de. Men den 60- åri­ge ejer Jør­gen Pe­der­sens døtre øn­sker ik­ke at dri­ve land­bru­get vi­de­re, og der­for vil han sæl­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.