Ri­is sælger ud

Luksu­se­jen­dom­men ved Vej­le Fjord er fem mil­li­o­ner kro­ner bil­li­ge­re, end sidst den var til salg

BT - - NYHEDER -

KEND­TE

Bjar­ne Ri­is vil af med sin villa i Vej­le.

I dag røg hans cir­kel­for­me­de luksus­vil­la på Bel­le­vu­e­vej i Vej­le til salg med et pris­skilt på 17 mio. kr., og de kom­men- de kø­be­re kan se frem til en sær­de­les im­po­ne­ren­de ejen­dom li­ge ud til Vej­le Fjord.

Iføl­ge salgs­op­stil­lin­gen hos Ny­bo­lig Vej­le er der ta­le om et ar­ki­tekt­teg­net, mo­der­ne hus i fi­re forskud­te plan, som er in­spi­re­ret af byg­ge­for­men i ita­li­en­ske Tosca­na, hvor Bjar- ne Ri­is selv bo­e­de en over­gang. Det skri­ver bo­ligsi­den Bo­liga. dk.

Kæm­pe grund

Ejen­dom­men bre­der sig ud over he­le 308 kva­drat­me­ter og kan blandt an­det by­de på vin­kæl­der, ud­hus, fle­re ter- ras­ser, la­de, store gl­a­s­par­ti­er og en grund på 7,2 hektar.

På grun­den er der des­u­den en se­pa­rat byg­ning på 126 kva­drat­me­ter, der in­de­hol­der hob­by­værk­sted med toilet, bad samt ga­ra­ge med fyr­rum.

Bjar­ne Ri­is og hans ko­ne An­ne Dorthe Tan­derup fik op­ført vil­la­en i 2002 og var så stol­te af re­sul­ta­tet, at de i 2004 vi­ste det frem over 11 si­der i bo­lig­ma­ga­si­net Bo Bed­re.

Se­ne­re for­søg­te de at sæl­ge hu­set for 22 mio. kr., men fortrød og tog det af mar­ke­det. Nu kan det kø­bes for 17 mio. kr.

Bjar­ne Ri­is’ alt an­det end diskre­te ejen­dom på Bel­le­vu­e­vej tæt på Vej­le Fjord – det lil­le bil­le­de stam­mer fra byg­ge­ri­et i 2002. Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Thun og Ny­bo­lig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.