71- åri­ge Ve­ra blev kvalt

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Bir­ger A. Andersen

MORD PÅ GOZO

baa@ bt. dk

Den 71- åri­ge Ve­ra Holm blev fun­det død på øen Gozo 26. juli. Po­li­ti­et be­hand­le­de døds­fal­det som mistæn­ke­ligt, men nu be­kræf­ter de, at den dan­ske turist blev myr­det.

Det er over to uger si­den, at den 71- åri­ge Ve­ra Holm blev fun­det død på Gozo ved Mal­ta, hvor hun holdt fe­rie med sin svi­ger­søn, to bør­ne­børn og svi­ger­søn­nens bror.

Mal­te­sisk po­li­ti be­hand­le­de døds­fal­det som ’ mistæn­ke­ligt’, men en ob­duk­tion kun­ne i før­ste om­gang ik­ke af­gø­re, om den 71- åri­ges død var en ulyk­ke el­ler ej.

Pa­to­lo­ger­ne er sik­re

Men nu op­ly­ser Mal­tas Po­li­ti tirs­dag af­ten, at Ve­ra Holm blev myr­det.

» Pa­to­lo­ger­ne be­kræf­te­de i dag, at dødsår­sa­gen skyl­des kvæl­ning, « skri­ver de i en pres­se­med­del­el­se.

» Ef­ter­forsk­nin­gen er i fuld gang, og vi op­for­drer end­nu en gang al­le, der har in­for­ma­tion om sa­gen, til at hen­ven­de sig, « ly­der det end­vi­de­re fra det mal­te­si­ske po­li­ti.

Pung og te­le­fon mang­ler

Po­li­ti­et op­ly­ser til BT, at der ik­ke er no­gen mistænk­te i sa­gen:

» Ind­til vi­de­re er in­gen sig­tet, ef­ter­som po­li­ti­et sta­dig un­der­sø­ger, hvad der ske­te med of­fe­ret. «

Ve­ra Holms pung og mo­bil­te­le­fon var ik­ke på hen­de, da hun blev fun­det død den 26. juli på øen Gozo ved Mal­ta, hvil­ket ty­der på, at hun blev ud­sat for rø­ve­ri. Men de to ting er end­nu ik­ke ble­vet fun­det, op­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.