USA

BT - - NYHEDER -

Nat­ten til fre­dag dansk tid holdt re­pu­bli­ka­ner­ne de­res før­ste tv- de­bat un­der pri­mær­val­get. 10 kan­di­da­ter du­el­le­re­de, og Do­nald Trump løb med al op­mærk­som­he­den – bå­de den ne­ga­ti­ve og den po­si­ti­ve. Bag­eft er var en ræk­ke me­di­er og kom­men­ta­to­rer, blandt an­det hos Was­hin­g­ton Post, over­be­vi­ste om, at Trump var fær­dig . Men en må­ling si­ger det stik mod­sat­te af, hvad in­si­der­ne i Was­hin­g­ton sag­de. Do­nald Trump lig­ger sta­dig i spid­sen – 23 pro­cent af de re­pu­bli­kan­ske væl­ge­re vil ha­ve ham som præ­si­dent­kan­di­dat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.