GRÆKEN­LAND

BT - - NYHEDER -

Det store dra­ma om Græken­lands øko­no­mi­ske uor­den ser ud til at væ­re ov­re i den­ne om­gang. Der er nem­lig i går mor­ges ble­vet ind­gå­et en aft ale mel­lem lan­det og dets in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rer, op­ly­ser det græ­ske fi nans­mi­ni­ste­ri­um iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.