RUSLAND

BT - - NYHEDER -

Rus­ser­ne har vin­ket far­vel til dag­lig­va­rer som fi sk, ost og frugt im­por­te­ret fra Ve­sten, men det afh ol­der ik­ke Vla­di­mir Putin fra at ny­de sin ynd­lings­spi­se: Kavi­ar. Så­le­des er Rusland nu ble­vet et af de vig­tig­ste mar­ke­der for Eu­ro­pas stør­ste pro­du­cent af kavi­ar, det ita­li­en­ske fi rma Agroit­ti­ca Lom­bar­da SpA. Der er dog en ha­ge: Den ita­li­en­ske pro­du­cent skal for­klæ­de då­ser­ne med et rus­sisk navn og fj er­ne ’ Ma­de in Ita­ly’- stemp­let. Der er for­bud mod at fi ske vild stør i Det Ka­spi­ske Hav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.