’’

BT - - SUPER LIGA - Jess Thorup

Vi har spil­let ot­te kam­pe, vun­det syv og spil­let seks gan­ge til nul. Det, sy­nes jeg, vid­ner om kva­li­tet - bå­de men­talt, fy­sisk og spil­le­mæs­sigt

» Vi har væ­ret go­de til at hol­de fo­kus ret­tet mod næ­ste kamp og sam­ti­dig haft over­skud til at spil­le med i to tur­ne­rin­ger. Vi har spil­let ot­te kam­pe, vun­det syv og spil­let seks gan­ge til nul. Det, sy­nes jeg, vid­ner om kva­li­tet - bå­de men­talt, fy­sisk og spil­le­mæs­sigt - og det er jeg me­get til­freds med, « si­ger træ­ner Jess Thorup.

Op­tak­ten til den nye sæ­son blev dog ik­ke no­gen sej­rs­dans på ro­ser for de dan­ske me­stre. For i slut­nin­gen af ju­ni trak den nu for­hen­væ­ren­de ch­eft ræ­ner Glen Rid­ders­holm stik­ket og for­lod sin stil­ling i klub­ben. Et chok i den midtjy­ske klub, der brag­te da­væ­ren­de U21- lands-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.