FCM af­vi­ser bud på Si­sto

BT - - SUPER LIGA - AF­SLAG Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk

FC Midtjylland fort­sæt­ter det hø­je spil om Pio­ne Si­sto ind­til trans­fer­vin­du­ets sid­ste dag.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har klub­ben af­vist et bud på 4,5 mio. eu­ro ( 33,5 mio. kr.) og en lu­kra­tiv vi­de­resalgs­klau­sul på op imod 25 pro­cent fra span­ske Cel­ta Vi­go, der og­så var klar med en net­toløn på om­kring 450.000 eu­ro år­ligt ( 4 mio. kr.) til Si­sto.

Tid­li­ge­re har FC Midtjylland af­vist an­dre lig­nen­de fo­re­spørgs­ler og vil an­gi­ve­ligt helt op i mod de 6 mio. eu­ro ( 45 mio. kr.), før de er klar til at sæl­ge. Den pris har kun Ajax ind­til nu væ­ret vil­li­ge til at nær­me sig, uden at det før­te til en han­del, for­di det ik­ke lyk­ke­des den hol­land­ske sport­s­chef Marc Over­mars og Pio­ne Si­stos agent at bli­ve eni­ge, da de mød­tes i Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.