OB- må­l­mand ude i må­ne­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UHEL­DIG OB’ER Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk

OBs må­l­mand Mi­cha­el Fal­kes­gaard slap ik­ke hel­digt fra et uheld mod AGF. Nu ven­ter fl ere må­ne­der på si­de­linj­en.

På sin hjem­mesi­de med­del­te OB i går, at første­må­l­mand Mi­cha­el Fal­kes­gaard er ble­vet lang­tids­ska­det og først ven­tes tilbage til for­å­ret.

» Un­der­sø­gel­ser­ne har vist, at Mi­cha­el som ven­tet har en ska­de på det in­der­ste led­bånd, men at kors­bån­det desvær­re og­så er be­ska­di­get. Det be­ty­der, at han skal gen­nem en ope­ra­tion, og at der der­ef­ter ven­ter en læn­ge­re genop­træ­ning, « si­ger fyn­bo­er­nes ch­eft ræ­ner, Kent Ni­el­sen, til klub­bens hjem­mesi­de.

Fal­kes­gaard blev ska­det, da han for­søg­te at stop­pe AGF- an­gri­be­ren Ma­te Vatsadze, der hav­de få­et en frilø­ber ned mod OBs mål. Vatsadze nå­e­de li­ge at prik­ke bol­den over den fremad­stormen­de Fal­kes­gaard, in­den de to stød­te sam­men, og må­l­man­den faldt til jor­den.

Det stod hur­tigt klart, at OBe­ren ik­ke kun­ne fort­sæt­te, men eft er kam­pen men­te Kent Ni­el­sen dog, at der kun var ta­le om et slag. Det vi­ser sig nu at væ­re for­kert.

» Jeg er me­get trist og ær­ger­lig. Det er et rig­tig ær­ger­ligt tids­punkt, og jeg er ked af om­fan­get af ska­den. Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, at hol­det fort­sæt­ter den go­de start, vi har haft , og jeg vil gø­re alt for at ven­de stær­ke­re tilbage, « si­ger den uhel­di­ge må­l­mand selv til OBs hjem­mesi­de.

Mi­cha­el Fal­kes­gaard er li­ge skift et til OB fra Brøndby, hvor han hav­de væ­ret si­den 2010.

Fo­to: Jo­hn­ny Wi­ch­mann

OB- må­l­mand Mi­cha­el Fal­kes­gaard måt­te bæ­res fra ba­nen mod AGF fre­dag, og nu ven­ter der må­ne­der på si­de­linj­en med en knæska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.