Bres­chel styr­te­de i Greipel- tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BNB/ Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Sjørup

An­dré Greipel ( Lotto- Sou­dal) fi k re­van­che på an­den eta­pe i lø­bet Eneco Tour, mens dan­ske Mat­ti Bres­chel ( Tin­koff - Saxo) måt­te en tur i as­fal­ten.

Greipel slut­te­de på en skuff en­de fj er­de­plads på før­ste eta­pe af UCI- lø­bet, der star­te­de mandag. Men i går var der re­van­che for den 33- åri- ge ty sker, der vandt mas­ses­pur­ten og nu kun er fem se­kun­der eft er lø­bets før­en­de ryt­ter, hol­land­ske Jes­per As­sel­man ( Team Room­pot).

Desvær­re gik det ik­ke helt så godt for dan­ske Mat­ti Bres­chel, der røg i as­fal­ten to km før mål, da fl ere i fel­tet sty rte­de in­den sprin­ter­af­slut­nin­gen. Iføl­ge Team Tin­koff - Saxos Twit­ter- kon­to slap han uden de store ska­der, men skal al­li­ge­vel un­der­sø­ges nær­me­re.

» Bres­chel har få­et over­fl adi­ske skram­mer på knæ­e­ne, hoft er­ne og ryg­gen eft er et højha­stig­heds­sty rt ved Eneco Tour. Yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser er på­kræ­vet, « skri­ver Tin­koff - Saxo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.