Chri­stoff er Rem­mer

BT - - TRANSFER- OVERBLIK -

CHRI­STOF­FER REM­MER ER en an­den spil­ler, der er kom­met i over­skud, eft er man ik­ke skal spil­le så man­ge kam­pe i Eu­ro­pa. For­svars­spil­le­ren har tid­li­ge­re ud­talt, at det er vig­tigt med fast spil­le­tid, hvis han skal fort­sæt­te sin ud­vik­ling. Bli­ver Tom Høg­li ik­ke solgt, lig­ger det li­ge til høj­re­be­net, at man le­jer Rem­mer ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.