Tom Høg­li

BT - - TRANSFER- OVERBLIK -

DEN NOR­SKE BA­CK var fast mand i sid­ste sæ­son, men eft er Pe­ter An­ker­sens an­komst har han væ­ret hen­vist til bæn­ken. I går kun­ne det nor­ske dag­blad Nord­lys af­slø­re, at Tip­pe­liga­klub­ben Trom­sø al­le­re­de har budt på Høg­li, men bud­det blev dog af­vist. » Tom Høg­li er indstil­let på at ven­de tilbage til os, når hans aft ale med FC København ud­lø­ber den 30. ju­ni næ­ste år. Men vi ser ger­ne, han gør det al­le­re­de nu; det vil si­ge in­den trans­fer­vin­du­et i Nor­ge luk­kes den 18. au­gust, « si­ger sport­s­che­fen i Trom­sø, Sve­in- Mor­ten Jo­han­sen, til Nord­lys.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.