Brug­te 24 kro­ner på at vin­de mil­li­on

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

We­e­ken­dens Pre­mi­er Le­agu­estart bød på mas­ser af dra­ma­tik og over­ra­sken­de resultater, men for en dyg­tig tip­per fra Nord­jyl­land var de 13 en­gel­ske kam­pe på lør­da­gens tip­skupon li­ge eft er bo­gen.

Han sik­re­de sig så­le­des en en­lig 13’ er og den med­føl­gen­de mil­li­onge­vinst - for en ind­sats på blot 24 kro­ner. Det var et af de mest po­pu­læ­re sy­ste­mer i form af R 4- 4- 24, som stod bag den for­nem­me ge­vinst.

Det var be­stemt ik­ke for­di, at der blev fedt­spil­let i jag­ten på mil­li­o­nen. Blandt de sik­re tegn var blandt an­det et ugar­de­ret kryds i Bolt­on mod Der­by og en ude­sejr til Wol­ver­hamp­ton i Bla­ck­burn.

Kupo­nens stør­ste fa­vo­rit Ever­ton kik­se­de med blot 2- 2 mod Wat­ford - men den over­ra­skel­se var lu­ret af den dyg­ti­ge tip­per, da han hav­de en 1X- gar­de­ring i kam­pen.

Kryd­set imel­lem Ever­ton og Wat­ford hjalp tip­per til en mil­li­on kro­ner. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.