De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Frank Skov Ana­ly­se­chef i Ce­vea

@ sko­v_ frank Vi skal ha­ve sort ener­gi, sort øko­no­mi, sort land­brug, sort om Irak. Er sort Ven­stres nye par­ti­far­ve? Per Clau­sen By­rå­ds­med­lem ( EL)

@ PerClau­sen3 Jeg er træt af po­li­ti­ke­re, der brok­ker sig over kon­se­kven­ser­ne af love, de selv har stemt for. Las­se Hau­gaard By­rå­ds­med­lem ( S)

@ Las­seHau­gaard1 En stram dag­pen­ge­løs­ning bli­ver al­drig so­ci­al­de­mo­kra­tisk. Frank Olin Med­lem af Ven­stre

@ fol2690 Den sko­lere­form skul­le ba­re rul­les tilbage. Lars Bo Was­si­ni De­bat­tør

@ LBWas­si­ni Løk­ke vil kun ha­ve ud­læn­din­ge, vi har brug for. An­dre vil ba­re ha­ve en stats­mi­ni­ster, vi har brug for. Lot­te Rod MF, De Ra­di­ka­le

@ Lot­teRod Det er et spæn­den­de år, vi går ind i. Jeg kan se go­de mu­lig­he­der i, at S, V og R har fl er­tal. Mi­cha­el Aa­strup Uden­rigs­ord­fø­rer ( V)

@ mi­cha­elaa­strup Trist, men ik­ke over­ra­sken­de ra­di­kalt øn­ske om få nye ja­ger­fl y. Ja­ger­fl y er nød­ven­di­ge i kamp og for­svar for de­mo­kra­ti og men­ne­sker. An­ders Jo­nas­sen An­sat i En­heds­li­sten

@ An­der­sYo De me­get ri­ge bli­ver end­nu ri­ge­re. Især dem, der ik­ke la­ver no­get af vær­di. Da­ni­el Vester­gaard De­bat­tør

@ D_ Vester­gaard Ryd Chri­sti­a­nia og byg en kol­le­gie­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.