Sur­vi­ving the Fu­tu­re

BT - - TV/ RADIO -

DO­KU­MEN­TAR Hvor­dan ser ver­den ud om 100 år? Men­ne­ske­he­den står over for en ræk­ke kom­plek­se frem­ti­di­ge ud­for­drin­ger – her­i­blandt et po­ten­ti­elt kli­ma­ka­os. DR3 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.