Da­ni­el Amar­tey

BT - - TRANSFER- OVERBLIK -

MIDT­BA­NE­SPIL­LE­REN ER KLUB­BENS klart stør­ste salgsob­jekt. De dan­ske vi­ce­me­stre har al­le­re­de hen­tet Wil­li­am Kvist, så man nu har tre kva­li­tets­spil­le­re til den cen­tra­le midtbane. Et bud på 45 mio. kr. fra Lei­ce­ster skul­le dog væ­re af­vist, men eng­læn­der­ne skul­le væ­re klar til at for­hø­je bud­det. Spørgs­må­let er dog, om de in­ter­es­se­re­de klub­ber er klar til at smi­de de 75 mio. kr., som FC København an­gi­ve­ligt kræ­ver for det 20- åri­ge stor­ta­lent. Stå­le Sol­bak­ken vil dog ik­ke kom­men­te­re, om et salg er li­ge op­pe over. » Der er man­ge spe­ku­la­tio­ner he­le ti­den, om jeg skul­le ha­ve få­et til­bud på 8 og på 10 mil­li­o­ner eu­ro. Det vil jeg ik­ke kom­men­te­re. Men jeg kan si­ge, at i dag har jeg ik­ke talt med an­dre end med jour­na­li­ster om Amar­tey, « si­ger nord­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.