Ludwig Au­gustin­s­son

BT - - TRANSFER- OVERBLIK -

DER HAR VÆ­RET mas­ser af in­ter­es­se for sven­ske­ren eft er de fl ot­te præ­sta­tio­ner i sid­ste sæ­son og ved U21- EM. Men det er tvivl­s­omt, om FC København er klar til at la­de ham gå. Tom Høg­li kan godt nok vi­ka­ri­e­re på ven­stre­ba­ck, men el­lers er der ik­ke man­ge al­ter­na­ti­ver. Spørgs­må­let er nok og­så, om ik­ke pri­sen for 21- åri­ge Au­gustin­s­son vil væ­re end­nu hø­je­re næ­ste sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.