Ni­co­lai Jør­gen­sen

BT - - TRANSFER- OVERBLIK -

STÅ­LE SOL­BAK­KEN HAR tid­li­ge­re holdt fast i, at Ni­co­lai Jør­gen­sen skal sæl­ges næ­ste som­mer. Men den kik­se­de eu­ro­pæ­i­ske kva­li­fi ka­tio­ner gør det ik­ke utæn­ke­ligt, at de pla­ner ryk­kes frem. Kø­ben­hav­ner­ne har i for­vej­en Mar­vin Pourié, Fe­de­ri­co San­tan­der - samt An­dreas Cor­ne­li­us og Bas­hkim Kadrii, der er på vej tilbage fra ska­der. Stå­le Sol­bak­ken reg­ner dog med, at Ni­co­lai Jør­gen­sen bli­ver i klub­ben « » Som det ser ud nu, bli­ver han, « si­ger Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.