’’ Fri­fi ndel­sen vil væ­re med til at ska­be et tryg­ge­re og et me­re ro­ligt sam­fund. For var min kli­ent ble­vet dømt i lands­ret­ten, vil­le det frem­over væ­re til­ladt at rå­be død­strus­ler eft er be­hag eft er an­dre

BT - - NYHEDER - Claus Bon­nez, Ya­hya Has­sans for­sva­rer

læg­ge vægt på, at Ya­hya Has­san hav­de væ­ret ud­sat for ik­ke ale­ne for­nær­men­de men og­så sær­de­les grove trus­ler mod sig.

Lands­dom­mer Lis Frost sag­de ved doms­af­si­gel­sen:

Og sag­de di­rek­te hen­vendt til Ya­hya Has­san:

» Om sel­ve epi­so­den har vi lagt til grund, at du ved at løft e ar­men i si­tu­a­tio­nen vil­le ska­be en af­stand mel­lem dig selv og NI. Det af­gø­ren­de er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.