Hvad vil­le du bru­ge de sid­ste uger af dit liv på?

BT - - DEBAT -

Ka­ri­na er 39 år og uhel­bre­de­ligt syg af kræft . For få år si­den fi k hun besked om, at hun hav­de få uger tilbage at leve i. I dag le­ver hun med uvis­he­den om, hvor læn­ge kræft en kan hol­des i be­ro. Hun er net­op gå­et i gang med at plan­læg­ge sin 40 års fød­sels­dag. Et del­mål, som hun kæm­per for at nå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.