For­fejl­et kri­tik af re­for­men

BT - - DEBAT -

Læn­ge­re da­ge var net­op en af fol­ke­sko­lere­for­mens cen­tra­le po­in­ter – ja, en nød­ven­dig­hed for at ska­be en ny og me­re va­ri­e­ret sko­le­dag (...). Hvis sko­ler­ne le­ver op til løft et om at ska­be en sko­le­dag med leg og læ­ring, be­væ­gel­se og fag­lig for­dy­bel­se, kan det ik­ke i sig selv væ­re et pro­blem, at børn i 2. klas­se først har fri klok­ken 14.25.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.