Provin­sen bæ­rer København

BT - - DEBAT -

At fø­lel­ser spil­ler en rolle er helt okay, men i de­bat­ten sav­nes i den grad de kol­de fakta, der må­ske væk­ker nog­le kø­ben­hav­ne­re fra den grundop­fat­tel­se, at alt det Dan­mark, der lig­ger uden for ho­ved­sta­den, be­står af men­ne­sker, der i ån­de­lig så­vel som fy­sisk ar­mod er stavns­bun­det til fal­de­fær­di­ge røn­ner i lands­by­er, der bur­de af­vik­les og ne­dri­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.