’’

BT - - NYHEDER -

Det er jeg el­ler sy­ge­hu­sets øv­ri­ge le­del­se al­drig ble­vet ori­en­te­ret om på no­get tids­punkt for­ud for den på­gæl­den­de me­d­ar­bej­ders an­hol­del­se i marts

Ar­ne Cyron om kol­le­gers mi­stan­ke mod den drabs­sig­te­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.