’’

BT - - NYHEDER - Martin Lind­berg, me­te­o­r­o­log

Det er usik­kert, hvor­når det skif­ter til me­re ef­ter­år­s­vejr, men det kom­mer for­ment­lig i mid­ten af ok­to­ber

nen får be­tyd­ning for vej­ret i Dan­mark.

» Der er ik­ke ud­sigt til tid­li­ge ef­ter-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.