’’

BT - - NYHEDER - Oli­via Rask

Det har da væ­ret vold­somt. Der gik un­der 30 se­kun­der, fra jeg løb ud af bus­sen, til jeg for­søg­te at få fat på brand­sluk­ke­ren

Oli­via Rask.

Med sig ud af fl am­me­ha­vet fi k Oli­via Rask sin mo­bil­te­le­fon, som hun hur­tigt be­nyt­te­de til at rin­ge til brand­væ­se­net. Selv­om de kom su­sen­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.