To rø­ve­re fængs­let for at true med le­ge­tøj­spi­stol

BT - - NYHEDER -

Ret­ten i Hor­sens har ons­dag idømt to 20- åri­ge mænd straks­dom­me for to rø­ve­ri­er be­gå­et mandag.

Ger­nings­mæn­de­ne rø­ve­de to kio­sker i Hor­sens. Den ene mand gik ma­ske­ret ind i en kiosk, hvor han tru­e­de med en le­ge­tøj­spi­stol og fi k ud­le­ve­ret pen­ge, mens den an­den ger­nings­mand holdt uden for i en bil, så de sam­men kun­ne kø­re fra ste­det.

Den ene har få­et en straksdom på et år og tre må­ne­ders ube­tin­get fængsel. Han har mod­ta­get dom­men. Den an­den mand fi k et års fængsel, hvoraf de seks må­ne­der er be­tin­get og de sid­ste seks må­ne­der er ube­tin­get. Han valg­te at ud­be­de sig be­tænk­nings­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.