So­fie Linde

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

VÆR­TEN

Hun er ba­re 25 år og der­med den yng­ste ’ X Fa­ctor’vært no­gen­sin­de. Men stjer­neskud­det So­fie Linde har al­le­re­de mas­ser af vært­ser­fa­ring fra bl. a. ’ So­fie Linde Show’ og ’ Som­mer Sum­marum’.

So­fie Linde bobler af be­gej­string over at ind­ta­ge vært­s­rol­len på DRs po­pu­læ­re ta­lents­how ’ X Fa­ctor’, der går ind i sin ni­en­de sæ­son.

» Jeg er så me­ga- glad for at bli­ve spurgt! Det kom helt bag på mig, men jeg var ik­ke et se­kund i tvivl. Jeg el­sker ’ X Fa­ctor’ og sy­nes, at pro­gram­met kan no­get helt sær­ligt. Det er no­get, jeg al­tid har drømt om at la­ve, men jeg hav­de sgu ik­ke reg­net med at få lov, « ly­der det fra en glad Linde, som BT mø­der til pres­se­mø­de. Vok­set op med pro­gram­met Hun er vok­set op med ’ X Fa­ctor’ som fast fre­dags­un­der­hold­ning, men har al­drig selv over­ve­jet at stille op.

» Jeg vil­le ha­ve el­sket at del-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.