26- årig idømt for­va­rings­dom

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

FEM ÅR

Den 26- åri­ge mand­li­ge bi­list, der sid­ste år på­kør­te og dræb­te den 13- åri­ge Na­tasha Tor­res Esqui­vel i Oden­se, blev i går kendt skyl­dig i uagt­somt mand­drab. Han skal nu i for­va­ring på en psy­ki­a­trisk af­de­ling i fem år.

Dom­men faldt i Oden­se By­ret. Det skri­ver fyens. dk.

Tid­li­ge­re i går er­kend­te den 26- åri­ge mand, at han den 11. ju­ni sid­ste år hav­de kørt over for rødt med 100 km/ t i kryd­set mel­lem Tiet­gen Al­lé og Hun­derup­vej i Oden­se. Han kom frem til er­ken­del­sen, eft er at fi re vid­ner hav­de af­gi­vet de­res vid­neud­sagn. Hæn­del­sen, der fandt sted sid­ste som­mer, re­sul­te­re­de i, at han midt i lys­kryd­set tor­pe­de­re­de bi­len med den 13- åri­ge Na­tasha Tor­res Esqui­vel. Hun blev er­klæ­ret død på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal 16 ti­mer eft er ulyk­ken.

Hen­des tan­te og jæv­nal­dren­de ku­si­ne over­le­ve­de ulyk­ken, selv­om de­res Peu­geot blev smadret. Den 26- åri­ge mand har i læn­ge­re tid dø­jet med psy­ki­ske pro­ble­mer, og blod­prø­ver har på­vist, at han var på­vir­ket af stoff er og al­ko­hol, da ulyk­ken ske­te. Han skul­le ha­ve haft en pro­mil­le på 1,07.

Dom­men er nu ble­vet an­ket til lands­ret­ten.

13- åri­ge Na­tasha Tor­res Esqui­vel blev dræbt af en på­vir­ket bi­list. Fo­to: Son­ny Munk Carlsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.