BMW til Goog­le: Vi ejer nav­net ’ Alp­ha­bet’

BT - - NYHEDER -

Goog­les be­slut­ning om at op­ret­te et nyt mo­der­sel­skab un­der nav­net Alp­ha­bet bli­ver ik­ke uden pro­ble­mer. For den ty­ske bil­pro­du­cent BMW ejer det re­gi­stre­re­de navn.

» Vi un­der­sø­ger, om der er pro­ble­mer med va­re­mær­ker­ne, « med­del­te en tals­mand for BMW i tirs­dags, men un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at der her og nu ik­ke er pla­ner om at træk­ke Goog­le i ret­ten.

Alp­ha­bet er et dat­ter­sel­skab un­der BMW.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.