Nor­den opju­ste­rer eft er fl ot re­sul­tat

BT - - NYHEDER -

De go­de tak­ter fort­sæt­ter hos D/ S Nor­den, der nu opju­ste­rer for an­den gang i år. Det er de hø­je ra­ter på tank­mar­ke­det, der får damp­skibs­sel­ska­bet til at hæ­ve for­vent­nin­ger­ne til årest drift sre­sul­tat fra 50- 90 mio. dol­lar til nu 70- 100 mio. dol­lar.

Drift re­sul­ta­tet for an­det kvar­tal på 36 mio. dol­lar er det bed­ste re­sul­tat si­den 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.