’ 3’ pres­ser på for fu­sion

BT - - NYHEDER -

Mens ’ 3’ i Dan­mark kæm­per hårdnak­ket mod den plan­lag­te fu­sion mel­lem Te­lenor og Te­lia, har ’ 3’ s ejer i Stor­bri­tan­ni­en travlt med at få EUs kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der til at dra­ge den mod­sat­te konklusion, så ’ 3’ kan kø­be sin kon­kur­rent O2 og der­med bli­ve li­ge så stor dér, som Te­lenor og Te­lia vil bli­ve i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.