’’

BT - - NYHEDER -

De har beg­ge lange kar­ri­e­rer som dom­mer­fuld­mæg­ti­ge bag sig. In­gen af dem har no­gen­sin­de væ­ret gift. Mu­lig­he­der­ne har væ­ret der, men i al­le til­fæl­de har den ene vendt tom­mel­finge­ren nedad til den an­dens mu­li­ge part­ner. Og der­med var der ik­ke me­re at snak­ke om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.