SION

BT - - KULTUR -

Der er me­get Woo­dy Al­len over den nye Woo­dy Al­len- fi lm. Me­re end vi har set læn­ge fra den 79- åri­ge ve­te­ran, der har mixet en frisk co­ck­tail af ek­si­sten­ti­el­le di­lem­ma­er, de­pres­sion og gift mord. Jo­aquin Pho­e­nix gi­ver pon­dus til ho­ved­rol­len Abe Lucas, der er en ka­rak­ter, Al­len selv vil­le ha­ve el­sket at spil­le for 20 år si­den: En selv­med­li­den­de, de­pri­me­ret fi lo­so­fi pro­fes­sor, der be­un­dres af si­ne kol­le­ger og for­g­u­des af si­ne stu­de­ren­de, mens han med Ki­er­ke­gaard og Nietzs­che svæl­ger i til­væ­rel­sens tom­hed.

nll@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.