Guld­korn og gift mord

BT - - KULTUR -

FILM

’ Ir­ra­tio­nal Man’ DRA­MA- KO­ME­DIE **** **

( Em­ma Sto­ne) kan lok­ke den impotente bog­orm ud af sin pup­pe. Men så over­hø­rer han med sidst­nævn­te en sam­ta­le på en café en dag og be­slut­ter sig for at be­gå et mord. Og med ét bli­ver hans liv fuld af me­ning.

Ny tvist

Al­len har fl ere gan­ge før fl ir­tet med den fi lo­so­fi ske mord­gå­de, og hel­ler ik­ke den­ne gang kan han for al­vor ta­ge kri­mi­gen­ren al­vor­ligt. Plot­tet er i sid­ste en­de en und­skyld­ning for at få lov til at dis­ku­te­re et af hans ynd­lings­em­ner, om for­bry­del­ser be­ta­ler sig?

Om de gør, må man selv se, men uden at rø­be for me­get, er Al­len ik­ke helt den ky­ni­ker, han var en­gang.

Til gen­gæld er han nær­mest ung­dom­me­ligt sik­ker på hån­den, når det gæl­der om at kæ­le for billeder, ryt­me og sku­e­spil­le­re. ’ Ir­ra­tio­nal Man’ er en lil­le Woo­dy Al­len- fi lm, men det er en rig­tig Woo­dy Al­len- fi lm med fræk­hed, lu­ne og små guld­korn, som den gam­le fi lm­ma­ger helt sik­kert har sid­det og gnæk­ket over, da han skrev dem.

Jo­aquin Pho­e­nix og Em­ma Sto­ne i Woo­dy Al­lens nye film ’ Ir­ra­tio­nal Man’. Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.