Magi og mør­ke

BT - - TV - EVEN­TYR­FILM 10: 15 08: 45 15: 00 21: 00 01: 45- 05: 20 07: 20 11: 50 13: 15 17: 10 19: 00 22: 50

Lord Sau­ron opruster i Mor­dor og mang­ler kun én ting for at læg­ge he­le Mid­gård for si­ne f ød­der og sla­ve­bin­de al­le dets folk - en magisk her­sker­ring med enor­me kræft er. Den lil­le hob­bit Fro­do Sæk­ker ar­ver rin­gen og står nu plud­se­lig med Mid­gårds skæb­ne i si­ne hæn­der. Han får at vi­de af sin go­de ven trold­man­den Gan­dalf, at han må rej­se til Mor­dor og de­stru­e­re rin­gen det sted, hvor den i sin tid blev sme­det. Sam­men med ven­nen Samwi­se og de to mun­tre ho­bit­ter Pip­pin og Mer­ry dra­ger Fro­do af sted mod el­ver­by­en Klø­ve­dal, hvor han skal sø­ge råd hos el­ve­ren El­drond og slut­te sig til Gan­dalf igen. Men Sau­ron har sendt ni sor­te ryt­te­re - rin­gån­der - af sted, som skal fi nde rin­gen og brin­ge den tilbage til Mor­dor. I mel­lem­ti­den har den on­de trold­mand Saru­man, der er i ledt­og med Sau­ron, til­fan­ge­ta­get Gan­dalf. Al­lig- vel lyk­kes det Gan­dalf at slip­pe væk og mø­de ho­bit­ter­ne i Klø­ve­dal. Sam­ti­dig lyk­kes det og­så ho­bit­ter­ne at unds­lip­pe rin­gån­der­ne ved hjælp af kri-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ge­ren Ara­gorn og el­ver­dron­nin­gen Arwen. Ho­bit­ter, men­ne­sker, en elv og en dværg dra­ger nu af sted på en yderst fa­re­fuld rej­se. ( TV 2)

( T) En mand steg af to­get. Amr. dra­ma fra 1955. ( T) Dra­ma i cir­kus. En­gelsk dra­ma fra 1962. ( T) Hvem sag­de mord?. En­gelsk krimi fra 1964.

( T) Ne­ver Let Me Go. Amr. even­tyr­film fra 1953. ( T) She­rif­fens sid­ste skud. Amr. western fra 1958. ( T) High So­cie­ty. Amr. ro­man­tisk ko­me­die fra 1956. ( T) Brød­re­ne Grim­ms vi­dun­der­li­ge ver­den. Amr. fa­mi­lie­film fra 1962. ( T) For­fæn­ge­lig­he­dens pris. Amr. - en­gelsk dra­ma fra 1954. ( T) Lust for Li­fe. Amr. dra­ma fra 1956. Fug­leskræms­let. Amr. dra­ma fra 1973. ( T) Myt­te­ri på Bo­un­ty. Amr. dra­ma fra 1962. Nat- tv.

Ho­bit­ter­ne Samwi­se ( Se­an Astin) og Fro­do ( Eli­jah Wood) dra­ger ud på en fa­re­ful­de rej­se for at for­hin­dre mør­kets fyr­ste, Lord Sau­ron, i at over­ta­ge he­le Mid­gaard. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.