’’

BT - - GULD- HARALD - Tom­my Tro­el­sen, om Ha­rald Ni­el­sen

Ha­rald var en fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler og hør­te til dem, der kun­ne se en chan­ce, før den op­stod. Han kan sam­men­lig­nes med ty­ske­ren Gerd Mül­ler

Der­for stod Ha­rald Ni­el­sen for­re­st i ar­bej­det for at ind­fø­re pro­fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark. Og da KB og B1903 i 1992 fu­sio­ne­re­de til FC København, mang­le­de de en front­fi­gur. Val­get faldt på Ha­rald Ni­el­sen, som i man­ge år fun­ge­re­de som be­sty­rel­ses­for­mand og se­ne­re be­sty­rel­ses­med­lem og æres­med­lem i klub­ben.

I de se­ne­re år kæm­pe­de Ha­rald Ni­el­sen med pro­sta­ta­kræft. Han sov stille ind i går i en al­der af 73 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.