Med et film­kys

BT - - GULD- HARALD -

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015

Ha­rald og Ru­di Ni­el­sen fik to børn, Heidi og Hen­rik. Her ses de al­le sam­men un­der en om­gang fod­bold i ha­ven. Fo­to: Erik Holm­berg

Ru­di og Ha­rald Ni­el­sen blev gift i 1963. Fo­to: Birthe Mel­chi­o­rs

Selv i de se­ne­re år var Ru­di og Ha­rald Ni­el­sen et yn­det mo­tiv for fo­to­gra­fer­ne. Her ses de i 2013. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.