Cor­ne­li­us klar til co­me­ba­ck

BT - - SPORTEN - LYN- CO­ME­BA­CK Sø­ren Paaske spa@ sporten. dk

An­dreas Cor­ne­li­us gjor­de mandag co­me­ba­ck for FC Kø­ben­havns re­ser­ve­hold eft er en ska­des­pau­se på næ­sten fi re må­ne­der på grund af en bræk­ket an­kel.

Og an­gri­be­ren har åben­bart im­po­ne­ret så me­get, at han nu kan se frem til at væ­re med i trup­pen, når kø­ben­hav­ner­ne i mor­gen spil­ler topop­gør mod FC Midtjylland i Su­per­liga­en.

Det for­kla­re­de FC København- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken til Jyl­lands- Po­sten i går.

» Du kan godt bre­a­ke nyhe­den om, at An­dreas Cor­ne­li­us er i trup­pen på fre­dag ( i mor­gen, red.), « sag­de Stå­le Sol­bak­ken, mens han dog un­der­stre­ge­de, at det vil bli­ve spar­somt med spil­le­tid, hvis Cor­ne­li­us over­ho­ve­det kom­mer på ba­nen.

» Jeg tror ik­ke, at han kan væ­re i star­top­stil­lin­gen på fre­dag ( i mor­gen, red.), men han er så­dan en spil­ler, at han har træ­net fuldt med i 10 da­ge, og han har spil­let 60 mi­nut­ter for re­ser­ver­ne, så han kan mak­si­malt få 10- 15 mi­nut­ter, « sag­de han til Jyl­lands- Po­sten.

An­dres Cor­ne­li­us bræk­ke­de sin an­kel i en su­per­liga­kamp mod Sil­ke­borg 13. april, og dom­men lød på, at han vil­le væ­re ukamp­dyg­tig i et halvt år. Men nu er den stær­ke an­gri­ber, som Stå­le Sol­bak­ken med et smil har døbt ’ Dolph Lund­gren’ un­der genop­træ­nin­gen, alt­så klar til co­me­ba­ck på hø­je­ste ni­veau to må­ne­der tid­li­ge­re end for­ven­tet.

An­dreas Cor­ne­li­us har træ­net med hold­kam­me­ra­ter­ne et styk­ke tid og er klar til at gø­re co­me­ba­ck for FC København. Han kan al­le­re­de få spil­le­tid i top­bra­get mod FC Midtjylland i mor­gen, selv­om det kun er fi­re må­ne­der si­den, Cor­ne­li­us bræk­ke­de sin an­kel. Fo­to: Bo Amstrup, Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.