’’

BT - - SPORTEN - Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus

Sa­saki har væ­ret lidt af en ond ånd for mig, så han var be­stemt en af de spil­le­re uden for top 3- 4 styk­ker, jeg helst vil­le ha­ve sko­v­len un­der

Og­så Jan Ø. Jør­gen­sen og Vik­tor Axel­sen vandt de­res kam­pe for­holds­vis sik­kert. Jør­gen­sen sej­re­de med 21- 18, 21- 12 over Milan Lu­dik fra Tjek­ki­et, og Axel­sen slog po­lak­ken Adri­an Dzi­ol­ko med 21- 13, 21- 15.

Dob­belt- sej­re

Her­redoub­len med An­ders Skaarup og Kim Astrup slog hjem­me­ba­ne­hel­te­ne An­drei Adi­stia og Hen­dra Apri­da Gu­nawan med 21- 17, 21- 17 ef­ter at ha­ve væ­ret bag­ud næ­sten he­le vej­en i an­det sæt, og dan­sker­ne var da og­så tæt på at kik­se, for­tal­te An­ders Skaarup ef­ter op­gø­ret.

» Vi har snak­ket me­get om, at der ik­ke må kom­me pe­ri­o­der, hvor vi er pas­si­ve, og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.