DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

SCHWEIZ CHAL­LEN­GE LEAGUE, KLOK­KEN 19: 45 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Det sker fra tid til an­den, at en spil­ler ram­mer en helt vild kupon, som vi frem­hæ­ver i dis­se spal­ter, og en kupon med blot fem kam­pe til ma­ge­lø­se odds 3.035 kom­mer i den ka­te­go­ri.

Men det ske­te ik­ke de­sto min­dre, at en kun­de fra Tipico ram­te plet med fem de­ci­de­re­de højod­d­se­re - og man må i den grad si­ge, at kun­den vi­ste store ta­len­ter ved at for­ud­si­ge spil fra nær­mest al­le eg­ne af klo­den.

Tre tre før­ste kam­pe var nem­lig al­le, at der ik­ke skul­le sco­res med i tre kam­pe fra In­do­nesi­en, hvil­ket og­så ske­te til hen­holds­vis odds 4,50, 6,20 og 6,50, og der­eft er måt­te der hel­ler ik­ke sco­res fl ere mål imel­lem No­vo­si­birsk og Sak­ha­lin i den næst­bed­ste rus­si­ske liga el­ler i Sve­ri­ge mel­lem GAIS U19 og Fal­ken­berg U19.

Med en ind­sats på 15 kro­ner kun­ne kun­den hæ­ve 47.502 kro­ner.

Grasshop­pers ( for­re­ste spil­ler) lig­ner da­gens favorable spil trods ude­ba­ne i Va­duz. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.