1,91

BT - - SPORTEN -

Grasshop­pers har væ­ret for­ry­gen­de i den­ne sæ­son. Se­ne­st var man over­leg­ne imod Lu­ga­no og vandt 6- 1, og kan glæ­de sig over, at der hver­ken er ge­ne­ren­de ska­der el­ler ka­ran­tæ­ner. Va­duz har end­nu ik­ke vun­det i tur­ne­rin­gen og var gan­ske hel­di­ge med at få po­int imod Sion se­ne­st. De har haft en me­get hård sæ­son ind­til vi­de­re, for­di de som po­kal­me­ster i Lie­ch­tenste­in og­så del­ta­ger i Eu­ro­pa League, og det er ved at sæt­te si­ne spor. Fle­re pro­fi ler dø­jer med små­ska­der, og nor­ma­le star­te­re som Mar­kus Ne­u­mayr og Ni­ck van Nie­der­hau­sen spil­ler næp­pe.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.