4,50

BT - - SPORTEN -

Od­dset er de sid­ste par da­ge fal­det så til­pas me­get på hjem­me­hol­det fra Au­r­ora, at man ik­ke kom­mer udenom et friskt langskud på mod­stan­der­ne fra Sport de Lu­queño. Godt nok spil­ler de bo­li­vi­an­ske vær­ter i 2.500 me­ters højde, hvil­ket gi­ver en pæn hjem­me­ba­ne­for­del, men man ryk­ke­de ned i den næst­bed­ste ræk­ke i fj or og har ik­ke spil­let en kamp af be­ty dning i ot­te må­ne­der. Spor­ti­vo Lu­queño er i fuld gang med sæ­so­nen i Pa­ragu­ay og bør spil­ler for spil­ler væ­re et bed­re hold en bo­li­vi­a­ner­ne. De le­ver fi nt med uaf­gjort, men til pri­sen må 2- tal­let prø­ves.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.