Hvad gem­mer der sig i Frank Aa­ens 40 fl yt­te­kas­ser?

BT - - DEBAT -

Med Frank Aa­ens ( EL) be­slut­ning om ik­ke at genop­stil­le blev et af Fol­ke­tin­gets vig­tig­ste og mest le­gen­da­ri­ske in­sti­tu­tio­ners skæb­ne og­så be­seg­let, nem­lig Aa­ens pri­va­te ar­kiv, som fyl­der me­re end fyr­re fl yt­te­kas­ser. ’ Frank Aaen Ar­ki­vet’ ryd­der op i kas­ser­ne og gi­ver et ind­blik i de se­ne­ste år­ti­ers po­li­ti­ske sa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.