Ret og ri­me­ligt

BT - - DEBAT -

Der er et på­træn­gen­de be­hov for en nor­ma­li­se­ring af ve­der­la­get til fol­ke­valg­te med for­hol­de­ne i sam­fun­det i øv­rigt. Det er evi­dent, at der kun skal ud­be­ta­les eft er­ve­der­lag til per­so­ner, der forta­ber de­res til­lids­hverv ved et valg, og med den modreg­ning, der al­le­re­de sker i dag. Og ud­be­ta­lin­gen af pen­sio­ner skal først ske fra pen­sions­al­de­ren.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.