Sæt dag­pen­ge­ret ned til ét år

BT - - DEBAT -

Hvor­for ik­ke sæn­ke dag­pen­ge­ret­ten til ét år, når det vil træk­ke over 20.000 men­ne­sker i job? Det er det rig­ti­ge at gø­re, når virk­som­he­der­ne al­le­re­de er be­gyndt at ad­va­re om fl aske­hal­se. Det kan må­ske vir­ke po­li­tisk naivt, når fl ere par­ti­er står klar til at ud­de­le mil­de ga­ver i en kom­men­de dag­pen­gere­form. Men det er det ik­ke. Det er sund for­nuft .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.