Or­ga­ni­sa­tion: Turis­me skyld i lø­ve- pla­ge­ri

BT - - NYHEDER -

Ik­ke kun tro­fæjæ­ge­re, men og­så sa­fa­ri- turi­ster er en trus­sel mod Afri­kas lø­ver. Det si­ger dy­re­værnsor­ga­ni­sa­tio­nen Wor­ld Ani­mal Pro­tection i en rap­port. He­ri hæv­des det, at bl. a. de syd­afri­kan­ske lø­ve­par­ker mis­hand­ler lø­ver­ne for at læ­re dem at om­gås turi­ster, der får ta­get billeder sam­men med dy­re­ne. Der er 5.800 lø­ver i fan­gen­skab i Sydafrika.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.