Ja­ck­pot hos Mær­sk: Ak­tie­brag

BT - - NYHEDER -

Ak­tio­næ­rer­ne i A. P. Møl­ler - Mær­sk våg­ne­de i går op til en vel­sig­net mor­gen. Eft er et over­ra­sken­de stærkt regn­skab for an­det kvar­tal bra­ge­de sel­ska­bets ak­tie i vej­ret med næ­sten 9 pct. Mær­sk over­ra­ske­de ana­ly­ti­ker­ne med bed­re regn­sk­ab­stal end ven­tet, men by­der og­så på ek­stra for­kælel­ser til in­ve­sto­rer­ne i form af et ak­tie­til­ba­ge­købspro­gram og ud­sigt til stør­re ud­byt­te­be­ta­lin­ger i frem­ti­den. Kon­cer­nen tjen­te 2,6 mia. dol­lar før af- og nedskriv­nin­ger i kvar­ta­let .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.