Ter­r­or­mistænk­te fort­sat fængs­let

BT - - NYHEDER -

Fem 18- til 30- åri­ge mænd, der mistæn­kes for at ha­ve bi­stå­et ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in, skal bli­ve i fængs­let. Kø­ben­havns By­ret for­læn­ge­de i går mæn­de­nes va­re­tægts­fængs­ling i end­nu fi re uger, skri­ver TV 2. De er sig­tet for at ha­ve hjul­pet El- Hus­se­in i for­bin­del­se med ter­r­or­an­gre­bet i København 14.- 15. fe­bru­ar. Fi­re af de fem ac­cep­te­re­de fri­vil­ligt at la­de de­res va­re­tægts­fængs­ling for­læn­ge. Den fem­te end­te med sam­me re­sul­tat eft er en tur i ret­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.