Dok­tor

BT - - NYHEDER - Nog­le af dok­tor død, læ­gen Harold Ship­mans, of­re. Ken­neth Elkjær ke­el@ bt. dk

DRAB

Pa­tien­ter læg­ger hver dag de­res liv og hel­bred i hæn­der­ne på læ­ger. Men en sjæl­den gang kan den be­slut­ning væ­re livs­far­lig.

En af ver­dens­hi­sto­ri­ens vær­ste se­ri­e­mor­de­re var den prak­ti­se­ren­de læ­ge Harold Ship­man. Fra sin læ­ge­prak­sis i den lil­le by Hy­de uden for Man­che­ster i Eng­land be­gik han i en pe­ri- ode på to år­ti­er op mod 250 drab på pa­tien­ter - langt ho­ved­par­ten kvin­der, in­den han blev fæl­det i 1998.

No­get der ik­ke stem­te

Harold Ship­mans sid­ste drab var på den æl­dre kvin­de Kat­hle­en Grun­dy, som han var den sid­ste, der så i li­ve. Dødsår­sag: Al­der­dom, skrev han i rap­por­ten. Men der var no­get, der ik­ke stem­te, op­da­ge­de Kat­hle­en Grun­dys dat­ter.

Da den æl­dre kvin­des te­sta­men­te blev åb­net eft er hen­des død, kom det frem,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.